Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Từ 2018 chỉ được truy lĩnh tiền con cho 6 tháng trở về trước

Ảnh: Trung Hiếu

TBVĐ- Từ năm 2018 chỉ được truy lĩnh tiền con cho 6 tháng trở về trước.

Những người muốn truy lĩnh tiền con cho khoảng thời gian dài phải thực hiện trong tháng 12-2017, do từ năm 2018 chỉ được truy lĩnh tiền con cho 6 tháng trở về trước. Cho đến nay, tiền con được truy lĩnh cho thời gian tối đa 4 năm.

Quy định mới này áp dụng cho tất cả đơn nộp cho tại Quỹ gia đình Familienkasse sau ngày 31-12-2017. Trước khi sang năm mới, cha mẹ nên kiểm tra xem có còn tiêu chuẩn truy lĩnh tiền con không. Chẳng hạn, đối với con trưởng thành dưới 25 tuổi và vẫn đang đi học đại học, cao đẳng hay học nghề và cha mẹ không nhận được tiền con cho khoảng thời gian này.

Hồng Nhung