Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Hai quốc tịch: nửa mừng, nửa lo

30/03/2018 0

Luật quốc tịch VN quy định công dân VN đồng thời có quốc tịch nước ngoài sẽ được giải quyết theo điều ước quốc tế mà VN là thành viên. Nhưng quy định khi nào […]

Đã ‘nhập gia’ phải ‘tùy tục’

30/03/2018 0

Ở nước Đức, một viên cảnh sát theo đạo Hồi không bị sa thải nhưng đã bị phạt hành chính 1.000 Euro về tội không chịu bắt tay một nữ đồng nghiệp. Hành động này […]

Thế nào là quốc gia hạnh phúc?

28/03/2018 0

Hạnh phúc đến từ đâu? Điều gì đã làm nên hạnh phúc cho những cư dân của một đất nước? Mạng lưới các giải pháp phát triển bền vững (SDSN) của Liên Hiệp Quốc đầu […]

1 2 3 12