Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600


Những thay đổi trong bảo hiểm xã hội

Tháng Bảy 29, 2016 0

Kể từ ngày 01.01.2009, chính phủ Đức trong khuôn khổ chương trình cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội đã quy định một số chính sách mới, thay đổi các tỷ lệ đóng góp […]