Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Những thay đổi trong bảo hiểm xã hội

Ảnh minh họa: pixabay.com

Kể từ ngày 01.01.2009, chính phủ Đức trong khuôn khổ chương trình cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội đã quy định một số chính sách mới, thay đổi các tỷ lệ đóng góp bảo hiểm theo mức lương như sau:

bao hiem

Đối với lao động có mức lương Brutto trên 800 Euro / tháng:

– Bảo hiểm y tế áp dụng đối với tất cả các quỹ bảo hiểm nhà nước:

  1. Tỷ lệ chuẩn: 15,5 % gồm 8,2 % của người lao động và 7,3 % từ chủ lao động
  2. Tỷ lệ được giảm: 14,9 % (dành cho các đối tượng lao động không có tiền nghỉ ốm Krankengeld) gồm 7,9 % từ người lao động và 7 % của chủ lao động.

– Bảo hiểm thất nghiệp: Tỷ lệ đóng góp bảo hiểm thất nghiệp từ lương được giảm 0,5 % xuống còn 2,5 %.

– Bảo hiểm hưu trí: Chi phí bảo hiểm hưu trí vẫn ở mức 19,9 %.

Đối với các lao động có mức lương Brutto từ 400,01 Euro đến 800 Euro / tháng: Chi phí người lao động phải đóng góp cho các loại bảo hiểm được giảm, trong khi chủ lao động vẫn áp dụng quy định như đối với trường hợp mức lương trên 800 Euro/tháng. Mức lương bị tính để đóng bảo hiểm (đối với người lao động) được xác định theo công thức sau: Khoản lương bị tính bảo hiểm = mức lương x 1,2528 – 202,24

Ví dụ: Chủ lao động trả lương cho công nhân 500 Euro / tháng. Các khoản đóng góp từ phía chủ sẽ được tính theo các tỷ lệ chuẩn như đối với mức lương trên 800 Euro, trong khi các khoản đóng góp của công nhân cũng được áp dụng tỷ lệ chuẩn đó nhưng không tính trực tiếp trên mức lương thực tế mà trên mức lương được khấu trừ theo công thức sau:

500 x 1,2528 – 202,24 = 424,16 Euro

Bảo hiểm cho lao động thu nhập thấp (Minijob): Quy định giới hạn 400 Euro cho lao động thu nhập thấp (geringfügig) tiếp tục được áp dụng trong năm 2009, trong đó các tỷ lệ đóng góp bảo hiểm như sau:

– Bảo hiểm y tế: 13 % – do chủ lao động đóng

– Bảo hiểm hưu trí: 15 % – do chủ lao động đóng

– Thuế lương: 2 % – do chủ lao động đóng Người thuê nhân công làm việc nhà (privater Haushalt) có trách nhiệm chi 5 % mức lương nhân công, đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm hưu trí.

Tính bảo hiểm xã hội phải đóng từ các tiêu chuẩn miễn phí: Nếu như người lao động, bên cạnh lương hàng tháng còn nhận được từ chủ lao động các tiêu chuẩn miễn phí (ví dụ ăn, ngủ, đi lại không mất tiền), các tiêu chuẩn này được quy định thống nhất và tính vào thu nhập phải đóng góp bảo hiểm như sau: Ăn sáng: 46 Euro; Ăn trưa: 82 Euro; Ăn tối: 82 Euro; Chỗ ngủ: 204 Euro.

(Hoài Nam tổng hợp)