Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600


Người Đức trong tôi là…

Tháng Bảy 21, 2017 0

1. Có lẽ cái mà người Đức/ở Đức hoàn toàn khác với nhiều/mọi nơi trên thế giới là họ đề ra rất nhiều luật lệ. Khắp nơi là biển báo, từ chỗ đỗ xe riêng […]

Cách tiết kiệm của người Đức

Tháng Một 4, 2017 0

TBVĐ- Người Đức có một sức làm việc và nghị lực phi thường, có lẽ đó là gen di truyền từ tổ tiên người German để lại: muốn là làm, làm là phải đạt bằng […]