Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Đức tăng ngân sách quốc phòng

28/02/2022 0

Đức sẽ tăng chi tiêu quân sự với mức trên 2% GDP, đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong chính sách quốc phòng của nước này. “Chúng ta phải tự hỏi: Nước Nga của […]

1 2 3 4