Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chính sách đối ngoại nữ quyền của Đức – Nỗ lực bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới

Ảnh minh họa: pixabay.com

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock công bố một chính sách đối ngoại mới với mục đích bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới.

Chính sách này sẽ tập trung vào việc xem xét nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái trong các quyết định đối ngoại, với mục tiêu là loại bỏ phân biệt giới tính và thúc đẩy xã hội bình đẳng hơn.

Bà nhấn mạnh chính sách đối ngoại nữ quyền xuyên suốt tất cả hành động chính sách đối ngoại của Đức, từ viện trợ nhân đạo đến các biện pháp ổn định, sứ mệnh hòa bình cũng như chính sách giáo dục và văn hóa đối ngoại.

Theo bản hướng dẫn chính sách đối ngoại nữ quyền, dài 88 trang, trong thời gian tới, Đức sẽ dành hơn 90% quỹ dự án mới cho các dự án toàn cầu nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Đức nêu rõ xã hội không thể công bằng hơn, nếu không có sự tham gia của phụ nữ, vốn được coi là một nửa thế giới. 

Hải Nam