Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chủ lao động có thể đệ đơn xin Tiền trợ cấp Kurzarbeitergeld cho doanh nghiệp

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Trong trường hợp doanh nghiệp giảm giờ làm hay tạm thời đóng cửa do dịch bệnh khiến tiền lương của nhân công bị cắt giảm, người lao động có thể được nhận tiền lao động ngắn hạn Kurzarbeitergeld.

Khoản trợ cấp này phải do chủ lao động đệ đơn.

Điều kiện nhận trợ cấp là thời gian làm việc bị giảm đáng kể trong thời gian ngắn, chẳng hạn do dịch bệnh.

Lưu ý: Những doanh nghiệp muốn đệ đơn xin Kurzarbeitergeld phải thông báo trước cho cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền. Cơ quan này sẽ kiểm tra xem có đáp ứng các điều kiện nhận trợ cấp không.

Hồng Nhung