Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Virus SARS-CoV2: Quyền lợi của cha/mẹ phải nghỉ làm ở nhà trông con

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Để kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho trẻ em và học sinh ở vùng dịch, các nhà trẻ, trường học tạm thời đóng cửa.

Trong trường hợp không có ai chăm sóc trẻ con, quyền lợi của cha/mẹ phải nghỉ làm ở nhà cần lưu ý như sau:

Theo đoạn 616 Bộ luật dân sự: nếu không có sự chăm sóc nào khác cho trẻ, người lao động được phép nghỉ làm để trông trẻ. Nếu thời gian nghỉ ngắn không đáng kể nhân viên vẫn được nhận lương. Tuy nhiên, trong trường hợp dịch do virus SARS-CoV2 thời gian nghỉ có thể lâu, do đó người lao động cần thảo luận với chủ lao động để tìm một giải pháp tối ưu.

Theo đoạn 45, quyển thứ 5 Bộ luật xã hội (SGB V): Nếu trường học, nhà trẻ đóng cửa với thời gian không rõ ràng bởi virus SARS-CoV2 mà đứa trẻ không có ai chăm sóc, người lao động sẽ được nhận tiền nghỉ ốm dành cho con (Kinderkrankengeld), khi phải nghỉ làm để chăm con. Cho mỗi đứa trẻ của cha/mẹ đã kết hôn được nhận 10 ngày tiền nghỉ ốm dành cho con (Kinderkrankengeld), cha/mẹ đơn thân được nhận 20 ngày. Mức tiền con ốm (Kinderkrankengeld) bằng 90% thu nhập cầm tay.

 Lưu Phong