Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Có được phép tăng tiền thuê nhà cao hơn giá sàn?

Ảnh minh họa: Bảo Quốc

TBVĐ- Sau khi sửa nhà đang cho thuê, chủ nhà đòi tăng tiền thuê nhà cao hơn mức bình quân trong khu vực. Người thuê cho rằng quá đắt, không chấp nhận.

Một người phụ nữ ở Nürnberg cho sửa sang nhà cửa đang cho thuê. Theo điều khoản được quyền tăng tiền thuê nhà tỷ lệ với chi phí sửa sang (Schönheitsklausel), nữ chủ nhà đòi người thuê phải trả thêm số tiền nhà tăng thêm tính đúng theo tỷ lệ.

Tuy nhiên mức tăng này cộng với tiền thuê nhà cũ lại vượt quá tiền thuê nhà bình quân trong khu vực. Người thuê cho rằng quá đắt, không chấp nhận. Hai bên đưa nhau ra toà, từ sơ thẩm lên phúc thẩm, đến tận Toà án Liên bang Bundesgerichtshof.

Với án quyết số Az.: VIII ZR 83/07, Toà phán, giá thuê nhà bình quân trong khu vực là giới hạn tuyệt đối không đuợc phép vượt qua khi đòi thêm.

Chánh toà viện dẫn Bộ Luật công dân BGB quy định mức tăng tiền nhà đã ký kết không được quá mức bình quân trong khu vực. Mối tương quan trên thị trường là thước đo duy nhất để tính toán tăng tiền nhà.

K.T