Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thừa kế di sản: Di chúc (Testament)

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Di chúc là trình bày mong muốn hoạch định tài sản, nhưng đơn phương, không theo khuôn khổ nhất định và chỉ có hiệu lực sau cái chết của người lập di chúc.

Người lập di chúc có thể hủy bỏ hoặc thay đổi mong muốn bất cứ lúc nào mà người được thừa hưởng di sản không hề có quyền đòi hỏi hay can ngăn.

Di chúc vừa có thể tự viết tay và cất riêng, vừa có thể có công chứng xác nhận. Nếu di chúc không phải do công chứng viên lập thì di chúc viết tay phải được viết từ đầu đến cuối hoàn toàn bằng tay, nếu là bản thảo in từ máy tính, máy chữ hoặc là chữ nổi của người mù đều không có hiệu lực pháp lý.

Trên cùng phải đề rõ mục đích của trang viết, ví dụ Di chúc, Chúc thư hay Mong muốn cuối cùng của tôi, kèm theo là ngày tháng, địa điểm, tên họ của người lập di chúc, đánh số các trang và cuối cùng là ký tên.

Sau khi người lập di chúc qua đời, công chứng viên sẽ công bố di chúc trong một văn phòng luật gia, đồng thời giải thích các qui định và những lắt léo của thuế thừa kế.

Chi phí lúc đó phụ thuộc vào mức di sản của người quá cố để lại – nếu là 100.000 Euro, phí tổn trả cho công chứng viên sẽ vào khoảng 250 Euro.

Nếu là di chúc đã có công chứng từ trước thì không cần thêm chi phí làm giấy chứng nhận thừa kế.

Nói chung, di chúc được dân thường với mức tài sản tối đa là 1 triệu Euro khá ưa chuộng, trong khi hợp đồng thừa kế lại phù hợp với những đại gia, những gia đình giàu có với số tài sản lớn hơn.

C.Chi