Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Đối mặt với giá năng lượng tăng cao, người dân Đức có thể nhận hỗ trợ 500 euro từ chính phủ trong năm 2023

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

Người dân Đức đang phải đối mặt với giá năng lượng đang tăng cao, gây khó khăn cho nhiều hộ gia đình. Để giúp đỡ, chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ và trong đó có việc cấp một khoản tiền hỗ trợ năng lượng 500 euro một lần cho những người có chi phí sưởi ấm cao trong năm 2023 để giúp họ vượt qua khó khăn.

Khoản tiền này sẽ không chỉ dành cho việc thanh toán hóa đơn nợ, mà còn để mua nhiên liệu cho mùa đông tiếp theo như viên nén, dầu lò hoặc nhiên liệu lỏng.

Để nhận được khoản hỗ trợ này, người dân cần đệ đơn xin hỗ trợ. Đơn xin này có thể được nộp trực tuyến tại trang web của Trung tâm việc làm (Jobcenter).

Đơn phải được nộp vào thời hạn tối đa là ba tháng sau khi hóa đơn được phát hành. Vì vậy, nếu bạn nhận được hóa đơn tiền sưởi ấm vào tháng 1 năm 2023, đơn đăng ký phải được nộp trước tháng 4 năm 2023. Khoản tiền một lần từ Trung tâm việc làm có thể được nhận đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Để được nhận khoản tiền hỗ trợ, người dân cần đáp ứng một số điều kiện sau:

Tuổi tối thiểu 15 và chưa có quyền được nhận lương hưu.

Có địa chỉ cư trú tại Đức

Có khả năng làm việc ít nhất 3 giờ một ngày.

Tổng tài sản không quá 40.000 euro và tối đa 15.000 euro cho mỗi người trong hộ gia đình.

Thu nhập không đủ để trả hết hóa đơn nợ năng lượng.

Hải Phong