Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Hai phần ba người dân Đức chưa từng sử dụng vé Deutschlandticket (49-Euro-Tickets)

Mặc dù vé 49 Euro đã được ra mắt từ ngày 1 tháng 5, nhưng có vẻ như nhiều người dân tại Đức vẫn chưa lựa chọn lợi ích từ ưu đãi này.

Theo một cuộc khảo sát đại diện mới được công bố bởi Viện nghiên cứu dư luận YouGov, khoảng hai phần ba dân số chưa từng sử dụng ưu đãi này.

Khảo sát cũng tiết lộ một số thông tin khác rất thú vị. 7% người tham gia khảo sát cho biết họ đã mua một tấm vé mới mỗi tháng. Điều này cho thấy có một phần nhỏ dân số rất tích cực trong việc sử dụng ưu đãi.

Tuy nhiên, chỉ có 8% người cho biết họ đã sử dụng vé 49-Euro-Tickets dưới dạng thuê bao. 

Bên cạnh đó, 15% người dân cho biết họ đã mua vé 49-Euro-Tickets trong một số tháng cụ thể. Có thể họ chỉ sử dụng vé khi cần thiết hoặc trong những dịp đặc biệt.

HN