Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Khi nào gia đình có thể nhận được tiền con bổ sung KiZ?

TBVĐ- Khủng hoảng do Coronavirus khiến nhiều gia đình mất phần lớn thu nhập do những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. Khi thu nhập bị ảnh hưởng cha/mẹ nuôn con có quyền xin thêm phụ cấp nuôi con cùng một số những chế độ khác.

Tiền con bổ sung Kinderzuschlag (KiZ)

Các gia đình thu nhập thấp và đang nhận tiền con trong một số trường hợp nhất định có thể nhận được trợ cấp tiền con bổ sung Kinderzuschlag (KiZ). Theo Bộ gia đình Liên bang, khoảng 1 triệu gia đình với khoảng 2 triệu đứa trẻ ở Đức có thu nhập thấp. Với tiền con bổ sung Kinderzuschlag, Bộ Gia đình Liên bang muốn hạn chế việc các gia đình có thu nhập thấp phải sống nhờ trợ cấp thất nghiệp loại II (Hartz IV) để đảm bảo mức sống tối thiểu, tạo cơ hội công bằng cho trẻ em tham gia vào hoạt động xã hội. Vì thế trợ cấp tiền con bổ sung và trợ cấp giáo dục được tăng đồng thời thủ tục giấy tờ xin cấp cũng được giảm bớt.

Điều kiện chung để được nhận tiền con bổ sung?

Những gia đình có thu nhập thấp thường bao gồm: cha mẹ đơn thân hoặc gia đình có từ 2 con trở lên, cha mẹ làm việc bán thời gian hoặc thu nhập thấp. cha/mẹ đang nghỉ việc tạm thời (Elternzeit) hoặc thất nghiệp.

Các cặp vợ chồng hoặc người nuôi con một mình có thể xin tiền con bổ sung nếu: – Đang hưởng tiền con; – Giới hạn thu nhập tối thiểu dành cho vợ chồng sống chung là 900 Euro, người độc thân nuôi con 600 Euro; – Không nhận tiền Hartz IV; – Thu nhập không quá cao; -Các con dưới 25 tuổi chưa lập gia đình, cùng chung sống.

Tiền con bổ sung nhận được phụ thuộc vào thu nhập của gia đình, chi phí nhà ở, tình trạng bố mẹ và số lượng, độ tuổi của các đứa trẻ trong gia đình. Sau đây là một vài ví dụ:

Cha/mẹ đơn thân nuôi con trả tiền nhà (Warmmiete) khoảng 500 Euro / tháng nuôi con 1 con 6 tuổi có thể nhận được tiền KiZ khi thu nhập trước thuế nằm trong khoảng 1300 đến 2000 Euro. Nếu Trường hợp trả tiền nhà (Warmmiete) khoảng 800 Euro / tháng thì thu nhập trước thuế nằm trong khoảng từ 1200 đến 2500 Euro.

Gia đình có 2 con (6 tuổi và 8 tuổi) trả tiền nhà (Warmmiete) khoảng 700 Euro / tháng có thể nhận tiền KiZ khi thu nhập trước thuế của cả gia đình nằm trong khoảng 1600 đến 3300 Euro.

Hồng Nhung