Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Nhà hàng bị truy thu thuế: Kết quả đâm đơn kiện ra tòa (Phần 2)

Kiện ra tòa án tài chính

Trong đơn chống, nguyên đơn, ông Y giải trình quỹ tiền mặt có ngày cao vống do phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mỗi khi ước tính có khoản chi tiêu lớn. Một số ngày không có Bons Z bởi máy tính tiền Kasse hỏng, cuối ngày phải đếm và ghi vào sổ. Nguyên đơn lý giải, việc kiểm toán viên đánh giá sổ sách kế toán đúng hay không, không thành vấn đề vì nghĩ rằng kết quả kiểm tra chắc sẽ tính đúng như khai báo. Kiểm toán áp dụng tỷ lệ doanh thu 30 /70 cho đồ uống / thức ăn là quá cao, vì thức ăn có thặng số (tỷ lệ hàng bán ra so với hàng mua vào) thấp, khác với đồ uống thặng số cao, lãi nhà hàng vì vậy bị tăng cao lên. Tỷ lệ thặng số tính bình quân cả năm thực tế của nhà hàng phù hợp với định mức bình quân chung cho mọi nhà hàng, tiệm ăn. Không lập báo cáo hàng tồn kho, bởi cuối năm hàng hóa đã sử dụng gần hết, chỉ còn lại ít đồ hộp, gia vị, một ít thực phẩm và đồ uống, nên chỉ ước tính trị giá hàng tồn kho là 2500 €.

Cuối cùng, nguyên đơn đề nghị Tòa thay đổi bản quyết toán thuế của Sở Tài chính, bỏ ấn định doanh thu tăng lên 40.000 Euro cùng các khoản thuế liên quan tính từ đó.

Sở Tài chính bác bỏ đơn kiện, bằng cách viện dẫn án lệ Tòa án Tài chính Düsseldorf ngày 20.03.2008 (án số 16 K 4689/06) khi xét xử vụ án tương tự, để bảo vệ bản quyết toán mới của mình là đúng, với các lý do đã nêu trong bản báo cáo kết quả kiểm tra thuế:

  • Nguyên đơn mua hàng không ghi chép vào sổ sách kế toán.
  • Kế toán quỹ tiền mặt không đúng quy định, bị âm, thu chi tiền mặt hầu như không hề có chứng từ.

Nguyên đơn chống lại phương pháp áp dụng tỷ lệ 30/70 cũng không đúng. Tỷ lệ đó, thuế vụ dựa trên trị giá hóa đơn nhập đồ uống chiếm khoảng 30% tổng số hàng nhập.

Từ đó bị đơn đề nghị tòa án bác bỏ đơn kiện của nguyên đơn.

(phần tiếp theo Phán Quyết)

Thanh Lương (tổng hợp)

Hãy nhấn “Thích Trang” và “Chia sẻ” bên dưới để mọi người có nhiều thông tin về pháp luật, các chế độ chính sách đối với người nước ngoài ở Đức trên trang Facebook của bạn!