Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Phí bảo hiểm có xu hướng tăng mạnh

Ảnh minh họa: pixabay.com

TBVĐ- Chi phí bảo hiểm Krankenversicherung sẽ tăng lên 16,5 % trong vòng 3 năm tới.

Theo các chuyên gia của Viện nghiên cứu Kinh tế (IW) ở Köln đánh giá, chi phí bảo hiểm Krankenversicherung sẽ tăng lên 16,5 % trong vòng 3 năm tới. Đến năm 2040 sẽ là 19,2 % và 20,2% vào năm 2050. Hiên tại, tỷ lệ đóng phí bảo hiểm trong tổng thu nhập là 14,6%. Bên cạnh đó còn có những khoản phụ phí tùy thuộc vào mỗi công ty bảo hiểm.

Bảo hiểm chăm sóc Pflegeversicherung cũng có tốc độ „tăng trưởng“ cao. Tỷ lệ đóng góp tăng từ 2,5 % hiện tại lên 2,55% vào năm 2020, lên 3,2% vào năm 2040 và 3,7% trong năm 2050. Như vậy, mức đóng góp vào bảo hiểm chăm sóc tăng 63% từ 2016 đến 2050.

Nguyên nhân chính là do tuổi thọ trung bình của dân số ngày càng tăng. Các chi phí y tế cảu người già cao hơn người trẻ tuổi. Mặt khác, số lượng người cần được chăm sóc năm 2015 chỉ ở mức 2,6 triệu người, sẽ tăng lên 4 triệu người vào năm 2050.

T.Trung