Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thay đổi thời hạn đổi bằng lái xe

Ảnh minh họa: Bảo Quốc

TBVĐ- Sắp tới, những người lái xe tại Đức sẽ phải đổi bằng lái sớm hơn dự định ban đầu và phải tự chịu mọi chi phí.

Thời hạn chuyển bằng lái được phân cấp theo năm sinh của người có bằng và thời gian cấp bằng. Tuy nhiên, chỉ cần đổi bằng chứ không cần thi lại bằng. Theo quy định mới áp dụng từ năm 2013, tất cả những bằng được cấp mới chỉ có thời hạn 15 năm. Những người có bằng trước năm 2013 phải đổi bằng đến năm 2033. Tuy nhiên, mới đây các tiểu bang đã công bố quy định mới dành cho bằng lái xe như sau:

Đối với những bằng được cấp đến ngày 31.12.1998

Tùy vào năm sinh, những bằng được cấp trước năm 2013 sẽ phải đổi từ ngày 19-01-2012 đến 19-01-2033. Theo đó những người sinh trước năm 1953 có thời gian đổi bằng đến năm 2033; Những người sinh từ năm 1953 đến 1958 phải đổi bằng sớm hơn 11 năm, tức muộn nhất đến năm 2021; Những người sinh từ năm 1959 đến 1964 phải đổi bằng năm 2022; Những người sinh năm 1965 đến 1970 phải đổi bằng muộn nhất đến năm 2023; Những người sinh từ năm 1971 trở lại đây có thời gian đến năm 2024 để đổi bằng.

Đối với những bằng lái được cấp từ ngày 1-1-1999

Những bằng được cấp từ 1990 đến 2000 sẽ phải đổi muộn nhất đến ngày 19-1-2025; Những người có bằng năm 2001 và 2002 có thời gian đổi bằng đến năm 2026; Những bằng lái được cấp từ 2003 đến 2004 phải đổi đến năm 2027; Bằng được cấp từ 2005 đến 2006 phải đổi năm 2028. Bằng được cấp từ 2007 đến 2008 phải đổi năm 2029; Những bằng được cấp năm 2009, 2010, 2011 phải đổi năm 2030, 2031, 2032; Những người có bằng năm 2012 hay 2013 có thời gian đổi bằng đến 2033.

Nguyên nhân thay đổi thời hạn đổi bằng này nhằm giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan phụ trách, chia bớt số lượng người đổi bằng qua các năm để có đủ thời gian xử lý.

T.Hiếu