Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Từ 1-7-2018 lương lưu tăng

Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Ảnh: nguồn https://pixabay.com/

TBVĐ- Tin vui cho 21 triệu người về hưu tại Đức. 

Từ 1-7-2018, lương lưu tăng thêm 3,09 % tại Tây Đức và 3,23 % tại Đông Đức. Ngoài ra, từ 1-1-2018, phí bảo hiểm hưu trí nhà nước giảm 0,1%, xuống còn 18,6%. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán, sau năm 2022, phí này sẽ lại tăng.

Ngoài ra, lương hưu tại Đông và Tây Đức đang dần được cân bằng. Từ năm 2025 sẽ áp dụng Luật hưu trí thống nhất toàn liên bang.

Lương hưu Đông-Tây được cân bằng trong bảy bước. Bước đầu tiên được thực hiện từ 1-7-2018. Theo đó, lương hưu tại Đông Đức được tăng lên bằng 95,8% lương hưu Tây Đức.

Trong các năm tiếp theo, mỗi năm tăng thêm 0,7%. Đến 1-7-2024, lương Đông Đức sẽ bằng 100% lương Tây Đức. Trong những năm đầu tiên, chi phí cân bằng do bảo hiểm hưu trí chịu. Năm 2022, Ngân khố liên bang sẽ hỗ trợ 200 triệu Euro, từ 2023 đến 2025 hỗ trợ mỗi năm 600 triệu Euro.

T.Quỳnh