Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Bắt đầu hưởng lương hưu vào tháng 11.2023: Những người sinh trong các nắm sau có thể chính thức nghỉ hưu

Ảnh minh họa: pixabay.com

Vào tháng 11 năm 2023, tất cả những người sinh từ ngày 2 tháng 11 năm 1957 đến ngày 1 tháng 12 năm 1957 có thể chính thức nghỉ hưu. Với tuổi nghỉ hưu này, mức lương hưu theo quy định không bị giảm và chỉ yêu cầu có năm năm đóng góp.

Tất cả những người có mức độ khuyết tật ít nhất là 50% có thể sớm hưởng lương hưu dành cho người khuyết tật nặng nếu họ sinh từ ngày 2 tháng 2 năm 1962 đến ngày 1 tháng 3 năm 1962. Mức giảm của lương hưu sẽ là 10,8%, miễn là họ đã đạt được 35 năm đóng bảo hiểm.

Những ai muốn sử dụng chế độ “lương hưu ở tuổi 63” có thể làm vậy từ ngày 1 tháng 11, nếu ngày sinh của họ nằm giữa ngày 2 tháng 10 năm 1960 và ngày 1 tháng 11 năm 1960. Mức giảm lương hưu sẽ là 12%.

Đối với những người có ít nhất 45 năm tham gia bảo hiểm xã hội, lương hưu dành cho những người tham gia bảo hiểm trong thời gian dài sẽ có sẵn vào tháng 11 mà không bị giảm, miễn là họ sinh giữa ngày 2 tháng 8 năm 1959 và ngày 1 tháng 9 năm 1959.

Theo merkur.de