Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Bị tước chức danh công chức khi cung cấp sai dữ liệu

Theo phán quyết của tòa án hành chính Neustadt, nếu một công chức cung cấp thông tin sai về sức khỏe cho bác sĩ, sau này có thể bị tước chức danh „công chức“ (Beamtenstatus) (án số: 1 L 657/15). Nguyên đơn là cảnh sát, trước khi được phong công chức (verbeamten) phải đến gặp nhân viên y tế. Tuy nhiên, nguyên đơn giấu nhẹm việc từng bị rối loạn tâm lý phải điều trị mặc dù được hỏi rõ ràng. Chỉ sau khi được phong công chức suốt đời (auf Lebenszeit berbeamtet worden war), cơ quan phụ trách mới phát hiện ra vấn đề này. Do cung cấp thông tin sai, nguyên đơn bị tước bỏ chức danh Beamtenstatus. Nguyên đơn phản đối và kiện ra tòa nhưng thất bại. Theo tòa, sẽ bị tước bỏ bổ nhiệm phong chức danh „công chức“ suốt đời, nếu có được chức danh này do lừa dối. Nguyên đơn đã làm điều này, tìm cách giấu thông tin về sức khỏe để có đánh giá tốt của bác sỹ.