Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chưa hoàn toàn thừa kế nhà, Sở lao động cắt tiền Hartz IV

Ảnh minh họa: https://pixabay.com

TBVĐ- Chưa có quyền toàn quyền sở hữu, nên không thể tính đến việc họ sẽ bán và vì vậy phải cấp tiền Hartz IV cho họ chứ không phải cho vay.

Một người khuyết tật hưởng Hartz IV được hưởng thừa kế nhà của người mẹ, dưới dạng Nießgebrauch (tạm dịch: chưa được toàn quyền sở hữu). Do nhà thừa kế dưới dạng Nießgebrach, nên mọi hợp đồng cho thuê ngôi nhà đó vẫn thuộc thu nhập của người mẹ, chưa thuộc người con.

Theo luật Nießgebrauchrecht, ngôi nhà thừa kế đó, người con chỉ được quyền bán sau khi người mẹ qua đời. Cũng có nghĩa trong tương lai, người con sẽ có một món tiền lớn, Arge thấy thế chỉ cấp tiền Hatz IV cho người con dưới dạng cho vay, đợi sau này người con bán nhà sẽ hoàn lại.

Người con không chịu, kiện ra toà, lên tận toà thượng thẩm Bundessozialgericht.

Với án quyết số Az.: B 14/7b As 46/06 R, Toà phán, đối với nhà đất chỉ được phép tính đến việc đòi họ bán, trong trường hợp họ có toàn quyền sở hữu.

Trường hợp trên rõ ràng họ chưa có quyền đó, nên không thể tính đến việc họ sẽ bán và vì vậy phải cấp tiền Hartz IV cho họ chứ không phải cho vay.

K.T