Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tai nạn trong giờ nghỉ có được bảo hiểm đền bù?

Ảnh minh họa: pixabay.com

TBVĐ- Những tai nạn xảy ra trong thời gian nghỉ không được bảo hiểm tai nạn đền bù, ngay cả khi xảy ra trong phòng nghỉ công ty.

Đây là phán quyết của tòa án Landessozialgericht Baden-Württemberg (án số AZ. L 9 U 1534/14).

Một nữ nhân viên bán hàng nghỉ ăn 20 phút trong giờ làm việc. Cô vào phòng nghỉ của cửa hàng dành cho nhân viên. Khi giờ nghỉ kết thúc, nhân viên này trượt chân tại cầu thang bị thương trẹo chân.

Tuy nhiên, Cơ quan bảo hiểm không công nhận đó là tai nạn lao động. Nhân viên này buộc phải viện tới toà án. Tòa Landessozialgericht Baden-Württemberg đứng về phiá cơ quan bảo hiểm phán, thời gian nghỉ không thuộc lao động được bảo hiểm. Ngay cả đường đi tới phòng nghỉ cũng được coi là hoạt động thuộc phạm vi cá nhân.

Ăn uống là một nhu cầu cơ bản và do đó không mang tính chất công việc. Ăn uống ở đâu cũng không thay đổi được tính chất đó.

Sẽ là khác, nếu vì hoàn cảnh công ty mà bắt buộc phải nghỉ ăn trong một không gian nhất định, ví dụ như căng tin trường học hoặc xí nghiệp. Nhưng khi công ty chỉ sắp xếp riêng một phòng nghỉ cho nhân viên sẽ không đủ lý do để coi ăn uống tại đây mang tính chất công việc.

Phan Hoàng Hà