Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Lương hưu với người Việt ở Đức

TBVĐ- Lương hưu không đủ sống, nghe có vẻ chẳng đáng lo lắng gì với người Việt ở Đức. Nhưng nhìn sâu vào tương lai sẽ không hề đơn giản, ngày càng có nhiều người ở Đức lo sợ đến tuổi già, khi lương hưu không đủ sống.

Mai Anh